logo

0252-533943

info@speelbrug.nl

Mozartlaan 105

2215 JW Voorhout

09:00 - 17:00

Ma t/m Vr

logo

0252-533943

info@speelbrug.nl

Mozartlaan 105

2215 JW Voorhout

08:00 - 18:00

Maandag t/m Vrijdag

Analytisch

Rembrandtlaan (basisschool de Andreas)

Met de verwezenlijking van de nieuwbouw van de Andreasschool en daarmee de realisering van een brede school, is een droom van De Speelbrug uitgekomen. In januari 2015 zijn wij ons eerste verticale kinderdagverblijf gestart. Kindjes van nul tot vier jaar vormen samen de groep “De SpeleMaatjes”.

Missie en Visie
Kindercentrum De Speelbrug is een professionele organisatie, die kwalitatief goede kinderopvang biedt aan kinderen, ouders en anderen uit de omgeving die met ons te maken hebben. De Speelbrug wil hiermee tegemoet komen aan de huidige maatschappelijke vraag naar meer en flexibele opvangmogelijkheden. Samen met de medewerkers beogen wij deze missie uit te dragen.

Kindercentrum De Speelburg streeft naar een opvang waarin een kind zich veilig, thuis en op zijn of haar gemak voelt, waarbij we inspelen op de behoeftes van het individuele kind. Wij beogen een huiselijke en gezellige opvang te creëren met een persoonlijk karakter.

Inrichting en uitstraling
Er is bewust gekozen voor rustige groepsruimtes, waarbij de pedagogisch medewerkers zorgen voor een juist aanbod dat is afgestemd op de behoeftes en ontwikkeling van het individuele kind. Kinderen worden positief geprikkeld door middel van zachte tinten, speel en spel materiaal en zintuiglijk materiaal. Speelgoed in open kasten op de hoogte van de kinderen zorgen ervoor dat kinderen zelf kunnen kiezen waarmee ze gaan spelen. Naast de fantastische binnenfaciliteiten hebben de kindjes ook een eigen buitenplekje in de vorm van zogenaamde buitenlokalen grenzend aan de groepsruimtes. Deze buitenlokalen bieden niet alleen aan de peuters en dreumesen, maar ook aan de allerkleinsten de mogelijkheid om veel in de frisse buitenlucht te zijn. De buitenbedjes bieden zelfs de mogelijkheid om buiten te kunnen slapen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Op alle kinderdagverblijven van Kindercentrum De Speelbrug wordt vanaf 2 jaar gewerkt met het Voor- en Vroegschoolse Educatie-programma ‘Peuterpraat’, waarbij de ontwikkelingsgebieden van de kinderen op creatieve en speelse wijze worden gestimuleerd. Het VVE-programma is niet alleen gericht op cognitieve en taalontwikkeling, maar ook op sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Door het werken met een VVE-programma hebben de pedagogische medewerkers een instrument om achterstanden te signaleren en waar mogelijk te voorkomen. Dit alles in een warme omgeving waarin ieder kind zich geborgen, veilig en vertrouwd voelt. Met dit zelfvertrouwen gaat het kind op ontdekking naar zichzelf en de wereld om zich heen.

Niet alleen met de peuterspeelzaal wordt samengewerkt. Ook de basisschool biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van de kinderen. Denk daarbij aan het gebruik kunnen maken van het speellokaal, de kas en de kinderkeuken. Daarnaast is de doorgaande leerlijn zeer belangrijk. Met elkaar kunnen we de kinderen bieden wat zij nodig hebben gedurende hun ontwikkeling van babytijd tot pubertijd.

Wilt u een locatie bekijken? Wij geven u graag een rondleiding. Maakt u hier een afspraak.

Voor direct aanmelden kunt u hier terecht. Wij zien u dan graag voor een intake-gesprek.

Locatiehoofd

Groepen

De SpeleMaatjes

Maandag t/m vrijdag
07.00 – 19.00 uur
Reguliere dagopvang, flexibele dagopvang en halve dagopvang

Kinderdagverblijf “De SpeleMaatjes” biedt de allerkleinsten een liefdevolle en rustige omgeving. Onze vaste team staat klaar om uw kinderen een fijne dag te bezorgen.

Rembrandtlaan 14
2215 CK Voorhout
06-26472933

De SpeelKornuitjes

Maandag t/m vrijdag
08.30 – 12.00 uur
Peuterschool

Bij peuterschool de Kornuitjes kunnen alle 2 en 3 jarigen leren, spelen en ontdekken. Onder begeleiding van onze peuterleidsters gaan zij aan de slag met uitdagende activiteiten, muziek, lezen zij met de leiding de mooiste prentenboeken en leren zij samen te spelen.