logo

0252-533943

info@speelbrug.nl

Mozartlaan 105

2215 JW Voorhout

06:00 - 19:00

Ma t/m Vr

logo

0252-533943

info@speelbrug.nl

Mozartlaan 105

2215 JW Voorhout

08:00 - 18:00

Maandag t/m Vrijdag

Bloemenschans

Bloemenschans

Ons kinderdagverblijf aan de Bloemenschans biedt onderdak aan babygroep “De Speelmadeliefjes” en peutergroep “De Speelviooltjes”.

Missie en Visie
Kindercentrum De Speelbrug is een professionele organisatie, die kwalitatief goede kinderopvang biedt aan kinderen, ouders en anderen uit de omgeving die met ons te maken hebben. De Speelbrug wil hiermee tegemoet komen aan de huidige maatschappelijke vraag naar meer en flexibele opvangmogelijkheden. Samen met de medewerkers beogen wij deze missie uit te dragen.

Kindercentrum De Speelburg streeft naar een opvang waarin een kind zich veilig, thuis en op zijn of haar gemak voelt, waarbij we inspelen op de behoeftes van het individuele kind. Wij beogen een huiselijke en gezellige opvang te creëren met een persoonlijk karakter.

Inrichting en uitstraling
Er is bewust gekozen voor rustige groepsruimtes, waarbij de pedagogisch medewerkers zorgen voor een juist aanbod dat is afgestemd op de behoeftes en ontwikkeling van het individuele kind. Kinderen worden positief geprikkeld door middel van zachte tinten, speel en spel materiaal en zintuiglijk materiaal. Speelgoed in open kasten op de hoogte van de kinderen zorgen ervoor dat kinderen zelf kunnen kiezen waarmee ze gaan spelen. Het buitenterrein aan de Bloemenschans is een plek waar de kinderen door de omheining in een veilige omgeving van de gezonde buitenlucht kunnen genieten. Diverse speeltoestellen en -materialen zorgen ervoor dat ook buiten diverse activiteiten met de kinderen kunnen ondernemen en dat zij op ontdekkingstocht kunnen gaan in de natuur.

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Op alle kinderdagverblijven van Kindercentrum De Speelbrug wordt vanaf 2 jaar gewerkt met het Voor- en Vroegschoolse Educatie-programma ‘Peuterpraat’, waarbij de ontwikkelingsgebieden van de kinderen op creatieve en speelse wijze worden gestimuleerd. Het VVE-programma is niet alleen gericht op cognitieve en taalontwikkeling, maar ook op sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Door het werken met een VVE-programma hebben de pedagogische medewerkers een instrument om achterstanden te signaleren en waar mogelijk te voorkomen. Dit alles in een warme omgeving waarin ieder kind zich geborgen, veilig en vertrouwd voelt. Met dit zelfvertrouwen gaat het kind op ontdekking naar zichzelf en de wereld om zich heen.

Wilt u een locatie bekijken? Wij geven u graag een rondleiding. Maakt u hier een afspraak.

Voor direct aanmelden kunt u hier terecht. Wij zien u dan graag voor een intake-gesprek.

Locatiehoofd

Groepen

SpeelMadeliefjes

Maandag t/m vrijdag
07.30 – 18.30 uur
Reguliere opvang
Op aanvraag kan deze opvang (incidenteel of structureel) worden verlengd met vroege opvang vanaf 07:00 uur.

Kinderdagverblijf “De Speelmadeliefjes” biedt de allerkleinsten een liefdevolle en rustige omgeving. Ons vaste team van pedagogisch medewerkers staat klaar om uw kinderen een fijne dag te bezorgen.

Indien een kind onze babygroep bezoekt, gaat hij/zij na de tweede verjaardag regelmatig met een pedagogisch medewerker op bezoek bij de peutergroep. Zo verloopt de overgang naar de peutergroep op een natuurlijke wijze. Uiterlijk met 2,5 jaar gaat het kind definitief deel uitmaken van het speelteam van peutergroep De Speelviooltjes.

Bloemenschans 157
2215 MV Voorhout
06-45807478

SpeelViooltjes

Maandag t/m vrijdag
07.30 – 18.30 uur
Reguliere opvang
Op aanvraag kan deze opvang (incidenteel of structureel) worden verlengd met vroege opvang vanaf 07:00 uur.

Kinderdagverblijf “De Speelviooltjes” biedt een vertrouwde en fijne plek om te ontdekken, leren en spelen. Ons vaste team pedagogisch medewerkers staan klaar om uw kinderen een fijne dag te bezorgen.

De peuters worden dagelijks uitgedaagd om nieuwe dingen te ontdekken middels spel en creatieve activiteiten. Het maandelijkse thema zorgt ervoor dat zij steeds met nieuwe onderwerpen in aanraking komen en zich zo stapje voor stapje voor kunnen bereiden op de basisschool.

GGD Inspectierapport

Bloemenschans 157
2215 MV Voorhout
06-45980872